Om skatt och prostitution

En prostituerad kommer fram till bankkassan för att lösa in en check. Kassörskan säger:
– Den här checken saknar täckning.
Varpå den prostituerade svarar:
– Åh, herregud! Jag har blivit våldtagen.

Jo, det är en gammal historia, men en rätt klurig sådan. Låt mig bjuda på en variant. Tänk om kassörskan istället hade sagt:
– Du kan tyvärr bara få ut 38 procent av de här pengarna.
– Åh, herregud! Jag har blivit… beskattad.

Ja, herregud. Det är vad staten tvingar arbetsgivare att göra mot sina anställda (och egenföretagare med sig själva) varenda månad. Beskattad är ett ord för saken, kanske är det obscent nog.

Apropå dessa ämnen kan man på DN Debatt läsa en artikel från moderata kommunalpolitiker som för en gångs skull gör partiuppror för en vettig sak: De vill avskaffa åtminstone en del av straffskatten på utbildning och hårt arbete.

Apropå komisk logik ifråga om prostitution kan man i SvD idag läsa konservativ dumdumlogik i sin prydno. Maria Abrahamssons slutsats av att kriminaliseringen av sexköp inte har gjort slut på prostitutionen är (padam) strängare straff och kriminalisering av alla parter. Finns det någon erfarenhet någonstans, Maria Abrahamsson och andra förbudsvänner, av att förbud faktiskt löser det påstådda problemet? Frågan förstärks av en nyutkommen bok, Prohibitions, där förbud på ett tiotal områden granskas och sågas. Boken kan laddas ner gratis. Maria Abrahamsson föreslås särskilt läsa kapitel 9, om prostitution.

(Uppdatering: Som kommentaren Lasse Fäär påpekar är Maria Abrahamssons text så luddig att den inte rättfärdigar att tillskriva Abrahamsson slutsatsen om strängare straff. Det är alliansen och justitieminister Beatrice Ask som står för just den konservativa dumdumlogiken, Abrahamsson bara refererar den utan att själv dra några slutsatser.

Abrahamssons kritik gäller att inte tillräckligt många sexköpare fällts och att regeringen ser mellan fingrarna på de prostituerades svartjobbande, vilket förvisso även det låter som dumkonservativt batongviftande. Fler polistillslag räddar knappast en orättfärdig lag.)