Om världen inte går under i morgon kan vi lägga ytterligare ett larm till handlingarna

Ronald Bailey utvecklar.