?Andra är dumma, därför får jag slåss?

Ja, ungefär så går resonemanget när Petter Nilsson försöker leda i bevis att så länge liberala magasin kan skriva kritiska artiklar har ”progressiva rörelser” rätt att förstöra andras egendom. Statistiska skillnader i livslängd är tydligen också ”våld”, åtminstone att en icke facklärd arbetare lever kortare än en tjänsteman. Om det faktum att kvinnor lever längre än män innebär att kvinnor utövar strukturellt våld mot män ska vi kanske låta vara osagt. Argumentationen sker naturligtvis på ett abstrakt fikonspråk av typen:

”I tider där progressiva rörelser är starkare finns det en större acceptans för våldsamma metoder som en effekt av att en progressiv rörelse ifrågasätter den borgerliga hegemonin och därmed effektivare påvisar de våldsamma grunder på vilken den vilar.”

Översättning: Folk som inte tycker som jag är dumma, därför får vi som har den rätta läran slå dem och ta vad de äger.

Fast visst kan liberaler ha viss skuld till Petters situation. Jag börjar nämligen misstänka att han studerat min ”Snabbkurs för en vänsterintellektuell”, särkskilt den där passusen om våld på burk (”lagen om hur våld konserveras”). Han verkar helt ha missat ironin.

(Petter Nilsson förtydligar på sin egen blogg: ”En av de saker som andra bloggare skjutit in sig på för att slippa diskutera det jag egentligen säger är detta påstådda resonemang “Eftersom det är våldsamt med arbetsskador/svält/Israel osv. så är det OK/legitimt att använda våld i övrigt” Det är dock inte vad jag skriver, och är man läskunnig kan man se det.”

Med tanke på Petters intima vänskap med folk som använder vandalisering som metod var det lätt att dra den slutsatsen. Jag menar också att det ligger i förlängningen av varje förnekande av äganderätten att använda våld (vad kommer Petters stat t ex att göra med dem som vägrar lämna ifrån sig sin egendom?). Men eftersom Petter enbart använder sin nyspråkliga våldsdefinition för att göra gällande att liberalismen skulle vara ”våldsam”, så är det orättvist att tillskriva honom uppfattningen att ha ursäktat riktigt våld, när han bara relativiserat det. Rätt ska vara rätt.)