Rör inte zebralagen

Så var det dags igen. I SvD (15/12) gnäller Thomas Gür på lagen om väjningsplikt vid övergångsställen. Anledningen är en viss ökning av olyckor och skador vid obevakade övergångsställen, vilket Gür ställer mot Vägverkets så kallade nollvision om att ingen ska skadas eller dödas i trafiken. Det är märkligt av två skäl.

För det första gör Gür sitt bästa för att maximera intrycket av vad som faktiskt är mycket små riskökningar genom att addera alla former av skador, huvudsakligen lätta, över många år. Den utredning (pdf) han hänvisar till visar exempelvis att antalet dödsfall vid obevakade övergångsställen inte ökat, att svåra skador bara ökat i mörker och att tidigare skadesiffror överdrivits och beror på ändrade rapporteringsrutiner hos polisen. Totalt sett har svårt skadade och döda fotgängare i trafiken inte ökat sedan mitten av 1990-talet. Det skulle kunna tala för att folk helt enkelt gått mer på övergångsställen därför att lagen gjort detta möjligt.

Sett i relation till hur många som dagligen korsar övergångsställen handlar det i vilket fall som helst om ytterst marginella risker. Per tusen övergångsställen vid 50 kilometersvägar sker cirka två svåra skador per år. Gür gör heller inget försök till avvägning mot vinsterna med lagen. Sammanfattningen nämner en tidigare VTI-studie som visat stora tidsvinster för fotgängare. Det tar bara en tredjedel så lång tid att vänta på att få gå över, jämfört med innan lagen.

För det andra förvånas jag över hur Gür så obekymrat skyller lagstiftarna för de ökade skadorna. Det är trots allt bilister det åligger att inte meja ner gående på övergångsställena (eller plöja in bakifrån i den bil som stannar). Till och med på Malta där folk kör som galningar stannar bilarna vid övergångsställen, då borde man kunna begära samma sak av svenska bilister. Varför ska bilister ha fritt fram att strunta i trafikskyltar och regler, som de gjorde innan lagen skärptes? Varför kräver inte Gür att polisen faktiskt beivrar bilisters brott mot oskyddade fotgängare istället för att dryga ut kaffekassan med att jaga fortkörare på motorvägarna? Så skulle man också kunna minska olyckorna, utan att ta bort möjligheten för fotgängare att smidigt och säkert korsa gator. Men på något märkligt sätt tycks respekten för lag och ordning och betonandet av personligt ansvar alltid försvinna när konservativa diskuterar bilister.