?Sicko? i SvD

”När sjukvårdens vinstintressen löper amok blir patienternas vårdbehov en vara underordnad profiten.” Så skriver en reporter på propagandahumör i SvD om Michael Moores film ”Sicko”. En nyhetsartikel (!) där författaren räknar upp skräckexempel och menar att ”[s]å illa kan det alltså bli om privata vinstintressen totalt får styra vården” och att vi därför borde höra ”en stilla tickande varningsklocka vi kanske ändå borde lyssna till i dessa privatiseringarnas och privatförsäkringarnas gyllene tidevarv.”

Visst finns det sjuka exempel. Vem lider inte med den dödssjuka 20-åringen som vägrades fortsatt läkemedelsbehandling eftersom sjukhusledningen tyckte att den var för dyr? Visst är det lätt att sympatisera med cancerpatienten som fick låna 250.000 för att kunna operera sin tumör? Nog blir man förbannad när den fyraåriga pojken bara får hörselimplantat i ena örat, mer täckte inte föräldrarnas försäkring och de fick ens inte betala ett andra implantat ur egen ficka. Styrelsen som fattade beslutet om hörselimplantatet är dessutom ökänd för att berika sig själva samtidigt som de sparar på verksamheten.

Visst skakar man på huvudet åt de mer vardagliga exemplen; studenten som inte togs emot efter en fallolycka eftersom han bodde i en annan del av landet, att vissa ställen anställt väktare för att kunna avvisa patienter som ilsknat till över att ha vägrats vård, eller att 260 000 personer (en ökning med 50 procent på bara två år) betalar en extra försäkring utöver den de redan betalt för att vara säkra på att få vård.

Ovanstående är förvisso inte några exempel ur Michael Moores film, utan från den socialiserade sjukvården i Sverige. När kommer den filmen?

(Uppdatering: Michael Moynihan skriver utmärkt och kritiskt om ”Sicko” här)