Samtidigt, i en överstatlig församling för de viktiga frågorna i världen

FN tog häromdagen fram en världsomfattande resolution om trafiksäkerhet. Förutom att påminna medlemsstaterna om vikten av säkerhetsbälten och hjälm i trafiken ville man särskilt uppmärksamma behovet av att fattiga länders trafikbyråkrater sätter upp mål för minskade trafikskador, och att länderna ska högtidlighålla Minnesdagen för trafikskadeoffer (the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) den tredje söndagen i november.

Sverige verkar ha missat denna dag förra året. Den skulle ha klämts in den 18 november, mellan tolerans och toaletter, dvs Internationella dagen för tolerans den 16:e och Internationella toalettdagen den 19:e november. Graverande.

Internationella toalettdagen? Ja, det finns faktiskt en hel World Toilet Organisation i FN-regi. De driver bland annat ett college där folk kan lära sig skura toalettgolv och som påpekar skriande brister som: ”There is presently no school or institution that addresses both urban and rural toilet needs in a holistic approach.” På hemsidan finns även en avdelning för ”entertainment”. Infantil som jag är tycker jag dock att det roligaste är att de inför en flådig tredagarskonferens har ett ”Call for papers”.

Nog har FN mycket skit att ta hand om.