För en ny upplysning ? i Nyliberalen

Tidningen Nyliberalen har kommit med ett länge efterlängtat nummer, det första under nye redaktören Hans Egnell. Där har prenumeranter kunnat läsa min artikel ”Myrdals, Ayn Rand och en renässans för upplysningen?”. Artikeln finns nu även att läsa här.

Det är en artikel om att en ny upplysning kräver ett bearbetande av barlasten från teknokrater som Alva och Gunnar Myrdal, som hävdade sig verka i rationalitetens namn. Som framgår av artikeln är det en absurd uppfattning att Myrdals appellerade till rationaliteten. Deras ledvärde var lydnaden, något de följde så konsekvent att de inte ens argumenterade för sin sak, de såg sig bara som uttolkare av tidens trender. Samtidigt visar jag på hur Ayn Rand förenar det bästa från både Myrdals och deras kritiker i en potent syntes, en grund för en ny upplysning.

Passar även på att påminna om en annan lång artikel om Myrdals och alarmismen i Magasinet Neo nr 5 – 2007 (köp papperstidningen), tidigare bloggpost här och några tänkvärda Myrdalscitat här.