Själv störs jag av alarmismen och av alla idiotiska förbudsförslag

Tortyr, en tickande bomb, ett hot mot barn och gamla. Allt tack vare … Glassbilens jingel. Som en professor vid Sahlgrenska akademin vill förbjuda, vilket han säger sig ha ”vetenskapliga belägg” för och därför författat en skrivelse till konsumentministern.

Folk som blir störda har nämligen sämre hälsa, säger professorn, och drar ur detta slutsatsen att det är just glassbilsjingeln som gjort det uppväxande släktet feta genom sin oemotståndliga lockelse (ja, förutom de 95 procent av barn och ungdomar som inte är feta, men som förmodligen äter glass) och därtill gett gamla människor hjärtproblem med sitt ”oljud” (dödsfall i hjärtsjukdomar har halverats sedan 1980). Själv har professor Bo Sjöberg störts av signalen på sin lediga lördag. Ja, att professorn är ordentligt störd framgår tydligt, men det har förmodligen inte heller med glassbilen att göra.

(Tipstack till Patrik)