Dina skattepengar i arbete

Miljarder går till att fiska ut haven och svälta Afrikas befolkning. Som jag tidigare uppmärksammat. Ansvarig svensk minister är Eskil Erlandsson, som slösat bort sitt förhandlingsmandat på att tigga bidragspengar från Bryssel.

Vad krävs det för att få en skatterevolt till stånd i det här landet? Vad sägs om att samfällt lämna in deklarationen en dag senare, som en symbolisk protest mot att miljarder av skattemedel används till direkt skadlig verksamhet?