Solens fläckar och en bra moderat till

Centerns liberala ungdomsförbundsordförande Magnus Andersson riktar kritik mot min motivering för att rösta på Christofer Fjellner i EU-valet. Det gör han alldeles rätt i. Andersson påminner om IPRED-lagen och Fjellners försvar av denna (han har dock inte röstat för lagen) och listar helt korrekt kritik mot denna rättssäkerhetsvidriga lag. Stödet för IPRED är helt klart en svaghet hos Fjellner, särskilt som risken är att upphovsrättslobbyn vill utöka sina befogenheter framöver.

Jag tycker dock att över lag är Fjellner en god och konsekvent kraft mot både upphovsrättslobby och övervakningsstat. Han var exempelvis en av dem som opinionsbildade mest mot förslaget att utöka skyddet för gammal musik från 50 till 95 år och har, vilket Andersson också nämner.

Det ska också påpekas att centerkandidaten Lena Ek knappast är någon klockren integritetsförespråkare. I Metro igår talar hon sig varm för prisregleringar på SMS och datatrafik – som en integritetsfråga! Som om det skulle främja integriteten att låta staten kontrollera utbudet av vad som får erbjudas. Även energipolitiken förtjänar att nämnas. Ek är pådrivande för diverse skumma energibesparingsprogram som går ut på att företagen ska trycka på människor ”energibesparande” åtgärder, inklusive hembesök från folk som ska gå igenom våra vardagsvanor. Det är linneskåpsinventering á la Myrdal, och har som ofrivillig och EU-initierad åtgärd klart tveksamma integritetsaspekter.

Sedan har Lena Ek gjort bra saker också, men jag noterar att jag inte är den enda som tycker att det börjar bli väl många historier nu där hon tillskriver sig själv den avgörande förhandlingsrollen i en stor EU-fråga. Det gör insatserna lite svårbedömda.

Å andra sidan kan jag tipsa om en i integritetsfrågor mycket bra moderat kandidat, Pia Kinhult. Denna skånska fritänkare uttryckligen emot både IPRED och FRA-lagen. Tyvärr har hon lite för regional profil för att på allvar kunna utmana om en plats i EU-parlamentet, men det är så typiskt nya moderaterna och deras kvotering att den funkar så att man lyfter upp ett antal mähän, istället för att pusha för en verkligt stark kvinnlig kandidat.