Statstelevisionen och repressionen

(Bilden från www.martysmith.org)

Jacob Zuma heter den sydafrikanske ANC-ledaren som tror att man kan duscha bort HIV. För detta har han vederbörligen hånats och karikerats. Tecknarna har dock hotats med drakoniska stämningar när de karikerat makten. Det är en av de där barnsjukdomarna man tror ska växa bort i en fullmogen demokrati.

I Sverige består det totalitära arvet bland annat av att vi har en statstelevision, SVT, som tidigare hade monopol på etersändningar. Nu är monopolet borta, och snart den skamliga straffskatt på kommunikation som finansierar det. Om bara någon politiker vågar ta striden mot vad som fortfarande är en betydande maktfaktor, som frambringar samma vördnadsfulla kryperi för ”public service” som en gång hovet.

Att SVT är en totalitär maktfaktor bekräftas inte bara av hyllningskvällar till Kubas diktator, eller raden av gråterskor när Berlinmuren föll. Deras inställning till att satiriseras står inte Jacob Zuma efter. Nu har de via webbhotellet stängt ner sajten boyahed.com som behagade skoja om SVT:s magstarka beslut att ge sig in i begravningsbranschen. Läs mer på Lakes Lakonismer, som också hotats.

Lägg ner SVT.