Seduction of the innocent 2.0

Jag läser för närvarande David Hajdus “The ten cent plague – The Great comic book scare and how it changed America”. Paniken kring hur serietidningar skulle göra ungdomar våldsbenägna, fascistoida och homosexuella satte rejäla spår i USA, särskilt efter psykologen Frank Werthams ”Seduction of the innocent” i början av 1950-talet. Mer än hundra olika lagar mot serietidningar initierades på statlig och lokal nivå. Kongressen anordnade hearings. Mer än åtta hundra tecknare, publicister och redigerare blev av med sina jobb och kom i de flesta fall aldrig att publiceras igen.

I Sverige var det bara maoisten Nils Bejerot (som hävdade att serier var narkotika) och kommunisterna i riksdagen som ville förbjuda serier, vilket vi idag kan skratta åt. Eller kanske inte. Så sent som 1989 åtalades seriemagasinet Pox för våldspornografi, bland annat för att i grafisk form illustrerat historier ur Bibeln. Pox frikändes.

I vilket fall som helst är det en påminnelse om hur illa det kan gå om dårar som kristdemokraten Anders Bergsten får hållas. Bergsten har just fått sina 15 minuter via en artikel om att förbjuda dataspelet Grand Theft Auto 4. Herr Klokbok, Carl Svanberg och Johanna Nylander skriver bra. Och Dennis avslöjar att Bergsten inte bara är en korkad alarmist i allmänhet, utan därtill manipulerar sina citat.

Själv tänkte jag kort lägga till en sak apropå Bergstens flitiga referenser till nationalsocialister och koncentrationsläger för att exemplifiera avtrubbning. Nationalsocialisterna var benhårda motståndare till dekadens, avvikelser, droger och förfall, som de skyllde på kapitalismen. I Nazityskland tilläts inget excellerande i brott, våld och sex. De hade varit de första att förbjuda dataspel som GTA, och slänga dem bland degenererad litteratur på bålen. Ungdomen skulle fostras och tuktas i ett välordnat, prydligt och disciplinerat samhälle. Det var denna vilja till renhet och fostran i den totalitära statens regi, bland annat medelst censur och förbud, som trubbade av och skapade kallblodiga mördare. Tänk på det, Anders Bergsten, innan du somnar med händerna knäppta ovanpå täcket.