SvD:s hovjournalistiska EU-bevakning

I dagens papperstidning finns en fråga&svarsartikel av Mats Hallgren med frågor om EU-konstitutionen som döpts om till fördrag, som är så undvikande och insmickrande att det blir rent löjligt.

Apropå att konstutitionen med samma innehåll som det nuvarande ”fördraget” (vilket Hallgren tillstår) röstats ner i Frankrike och Nederländerna ställs frågan ”Varför blev det nej?” följt av Hallgrens bludder om att det inte finns någon enkel förklaring. Vore det inte mer relevant att fråga varför samma förslag nu införs trots att dessa länder röstat nej?

Värst är ändå den avslutande extremt ledande frågan ”Men kommer man verkligen att lyckas hålla undan folkomröstningarna?” Fullständig identifiering med EU-eliten (”man”) och mot demokratisk prövning av fördraget (folkomröstningar). Detta som följd på ett frågesvar där Hallgren erkänner att EU-topparna verkligen gjort allt för att genom kosmetiska förändringar undvika sådan demokratisk överprövning, eller det faktum att två länders folk röstat nej till förslaget. Ändå finns inte tillstymmelsen till kritisk prövning av sådana fakta. Istället barnsligt beundrande frågor och hovjournalistiskt EU-inställsamma svar.

Är det här verkligen en typ av journalistik och allsidig bevakning ni är nöjda med, SvD?

(Uppdatering: Jag glömde naturligtvis det dummaste exemplet. Hallgren pratar om behovet av ”effektivisering”, dvs att göra det lättare för EU att fatta beslut. Vem är det som upplever att det kommer för lite direktiv och regleringar från EU som det fungerar nu? EU har hittills åstadkommit 16000 sidor lagtext och företagen klagar på en ständigt växande regleringsbörda. Att ytterligare underlätta för EU att styra och reglera är dumt, att hävda att det utgör en ”effektivisering” är rent nyspråk.)