Thatchers revolution

Till kulturmagasinet Voltaires nummer om tuffa brudar skrev jag en artikel om Margaret Thatcher, som nu lagts upp på hemsidan. Så här i kristider blir det extra intressant med tillbakablicken till 1970-talets försök att reglera och planera sig ur kriser, och vilken katastrof statsägda företag innebär. Det var ju det samhället Thatcher bröt med, vilket var otvetydigt gott.

Thatcher gjorde också upp med en principlös, kompromissinriktad överklassborgerlighet som fann sig väl tillrätta som samtalspartner i korporativa överenskommelser; både som företagare utan ansvar ens för lönesättningen, och som politiker med tron att de kunde plocka framtidens investeringsobjekt.

Två tendenser som nu kommer krypande tillbaka, tiggarna i kostym som ber staten styra och finansiera deras företag och staten som hamnar i en ändlös labyrint av motsägelsefulla beslut när de försöker ta kontrollen.