The Winding-up Authority for the National Institute for Working Life

“Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet ska under perioden 1 juli 2007 till i mitten av 2008 avveckla Arbetslivsinstitutet. Det engelska namnet är The Winding-up Authority for the National Institute for Working Life.”

Från det nedlagda Arbetslivsinstitutets hemsida. Det krävs alltså en myndighet för att avskaffa en myndighet. Låter lite omständligt, inte minst på engelska. Men gärna fler avskaffade myndigheter, med eller utan myndigheter för dess avskaffande.