Varning för folkpartismen

Visst är det viktigt att upplysa om kommunismens brott, alldeles för viktigt för att anförtro åt en statlig myndighet. I dagsläget är det dock mer av nöden att upplysa om centralstyrets förbannelse, vad Hayek med en lite felaktig analys (där i stort sett inga mänskliga institutioner kunde ifrågasättas och omprövas rationellt) kallade ”det stora misstaget” (”the fatal conceit”). Redan för några år sedan skrev jag en analys om var detta problem är som störst – i folkpartiet:

”De varmaste anhängarna av den politiskt planerade tillvaron tillhör i dag inte socialdemokratin eller ens någon sekt på den yttersta vänsterkanten. De är folkpartister.
Det är ingen slump att just folkpartiet räknat ut att en dagisgrupp ska innehålla 15 barn, en skolklass 25 elever och ett långvårdsrum en patient. De vet allt, framför allt om hur samhället ska organiseras. Vill du ha ett tvärsäkert besked om från vilken ålder betyg är en lämplig utvärderingsskala, procentsatsen inklusive decimaler för den optimala ersättningsnivån vid sjukfrånvaro eller när och hur diskrimineringsfrågor bör tas upp i läkarutbildningen? Fråga en folkpartist.”

Folkpartiet när en närmast religiös tro till regler och diktat från ovan (ju högre politisk nivå, desto bättre, därav vurmen för EU och drömmen om en världsregering som en dag ska ställa allt tillrätta), ett välvilligt tvång för att få fart och fason på en befolkning som inte tros ha någon egen förmåga att lösa problem och där olikheter och avvikelser ses som hotfulla. Det är ledstjärnan för några av de dummaste och rent farliga förslagen som kommit från regeringen på sistone.

Ta det här med att låta en myndighet diktera historieskrivningen med riktade kampanjer mot skolelever och andra formbara. Folkpartiet har länge kämpat för att låta denna myndighet sköta opinionsbildningsarbetet kring kommunismens brott. Snacka om backlash. Forum för levande historia är nämligen befolkad med vänsterfolk utan minsta intresse att upplysa om kommunismens enpartistyre, fångläger, censur, planekonomi och massmord på oliktänkande, ”borgare” och ”profitörer”.

Till slut har nu Jan Björklund forcerat ur Levande historia en kampanj. Ett stycke meningslös lidandeporr där tragiska människoöden och drastiska siffror gjorts ”oideologiska” genom att skiljas från de föreställningar som mördarna agerade utifrån, i detta fall de kommunistiska. Myndigheten har som statens ”opartiska” röst etablerat en mainstream enligt vilken förtrycket inte skedde av ideologiska skäl, där en ideologi aldrig mördat någon (är detsamma sant om nationalsocialismen?) och där kommunismens klasshat och nivelleringsambition rentav beskrivs som ”en vacker tanke” (så här vacker är den). Därtill har Björklund bjudit varenda kommunistisk historierevisionist på ett fullt legitimt motargument genom sitt auktoritära agerande att låta staten bedriva kampanj mot deras ideologi.

Tvång är fördummande och socialt splittrande, det är läxan folkpartiet måste lära sig. Men de går på samma mina om och om igen. Här om veckan kom en testballong om att tvinga invandrarflickor att delta i sex- och simundervisning allt i den upplysta jämlikhetens namn.

Folkpartiet som vurmar så för historien torde veta att något av det värsta förtryck som förekommit, även i demokratier, skett då en välmenande statsmakt velat tvinga på det uppväxande släktet andra värderingar än dem deras föräldrar kunde befaras ge dem. Några av de ivrigaste tillskyndarna av offentlig skolgång i USA var Ku-Klux-Klan, detta för att katolska skolbarn skulle inskolas i den rätta protestantiska läran. Deras föräldrar kunde få tro på vad de ville, men deras barn skulle ”räddas” medelst karikatyrer och förnedrande beskrivningar av deras föräldrars tro. Så blev det också.

Nu är regeringen på väg att göra samma sak med förslag riktade mot muslimska föräldrar. Visst, vi kan och bör protestera mot inskränkta attityder mot kvinnor och göra vad vi kan för att motverka dem. Men tvång och obligatorier kommer bara att ställa barnen mot deras föräldrar, skapa en vi-mot-dem situation där de tvingas välja endera sidan. Det är precis med idiotregleringar som slöjförbud och undervisningstvång för perifera färdigheter som en stor religiös befolkning kan alieneras från det svenska samhället och rekryteras av militanta islamister. Inte hjälper det barnen heller: nog vore en flicka bättre betjänt av en muslimsk friskola där hon får lära sig läsa och räkna ordentligt, låt vara i Koranen, än av en dassig kommunal skola där hon förvisso får lära sig trä en kondom på en banan redan i mellanstadiet? Ändå är det de förstnämnda skolorna som folkpartiet vill ha restriktioner mot.

Skolområdet präglas över huvud taget av fördummande och fördyrande förslag i folkpartiets spår. Historia har adderats som ännu ett obligatoriskt ämne som alla måste läsa på gymnasiet. Studietrötta får ännu ett teoretiskt ämne för att tillmötesgå särintressen i riksdagen. Igår kom så förslaget om att införa skråväsende i skolan, genom legitimationskrav för att få undervisa. Precis den lärarutbildning som folkpartiet dömt ut ska bli den enda vägen in i läraryrket. Ett skrå skapas med högre lönekostnader och sämre urval och därmed sämre undervisning som följd. Det finns inte en skola som redan med dagens regler tvingats avstå från att anställa exempelvis en ingenjör som matematiklärare eller en konstnär som bildlärare därför att det funnits en formellt kvalificerad men sämre, inte sällan rent usel, lärare som enligt reglerna går före. Det må vara att utbildade lärare generellt sett är bättre, men undantagen är många nog för att lämna anställningsbesluten till de enskilda skolorna. Studier har för övrigt inte kunnat påvisa några kvalitetsskillnader där fler obehöriga lärare använts.

Det är dags att lära av historien och förpassa centralstyret och tilltron till statliga tvångsåtgärder till historiens skräphög. Den verkligt destruktiva variant av denna ideologi som hotar oss just nu är inte kommunismen, det är folkpartismen. Om detta må vi berätta.