Wag the dog

Haven dör av EU:s planekonomiska fiskepolitik. Människor dör av EU:s planekonomiska jordbrukspolitik. Men nu ryter Sveriges ansvarige minister, Eskil Erlandsson, äntligen ifrån… mot kupering av hundsvansar. Erlandsson vill verka för ett förbud i hela EU, vilket var hans viktiga utspel i Ekots lördagsintervju.

Verkligen en fråga för den överstatliga nivå där de verkligt viktiga besluten var tänkta att tas (och som vanligt utan en tanke på att viljan att införa sin egen politik i hela EU kan leda till motsatsen i Sverige). Men med detta köttben synes medierna i alla fall ha blivit glada och tillfredsställda. Hade de haft svans hade de definitivt viftat på den.