Bengt Sändh goes public choice

“Det är inte bara nykteristerna som är våldsamt överrepresenterade i alla folkvalda församlingar, utan i ännu högre grad de offentliganställda. Som man inom denna sektor jobbar utan lönsamhetskrav, så har man gott om tid över till möten, konferenser och MBL-förhandlingar och det är i detta träsk som de flesta förmyndare kläcks. Som grodyngel sprids de, utvecklas till paddor som kväker från varsitt revir. När byråkratin tagit över så finns det heller ingenstans att klaga och den folkvalde som vill begå politiskt självmord behöver bara angripa – just byråkratin.”

Bengt Sändh förklarar förmynderiets grogrund i sin underhållande ”Handbok i olydnad”. Nedan lite nationalekonomi.

”För att livet ska bli drägligt måste vi tillverka skor, kläder, mat och pianon men byråkraten gör inget av allt detta. I stället gör han livet surt för de som producerar och trots att han själv är så onyttig så tär han på det andra skapat. Han äter, klär sig och skitar ner i samma grad som de nyttiga men blyges inte över att moralisera över dem som föder honom.”