DN: ?Det var inte en lyckad undersökning och inte heller en bra rubrik.?

”Det var inte en lyckad undersökning och inte heller en bra rubrik.” Så skriver DN:s läsarombudsman Lilian Öhrström i ett mejlsvar till mig angående deras stort uppslagna nyhet den 30 december där Stockholms bilister påstods vara positiva till höjd trängselskatt. Detta på basis av en opinionsmätning som både var vinklad och frågade efter något helt annat (vad man trodde skulle reducera trafiken mest). Något jag skrev om här och som även kommenterats här och här. Ämnet kommer att tas upp i läsarombudsmannens krönika i morgondagens DN. Det ska bli intressant.