Förbudsmentaliteten

”och – varför inte? – förbud mot tv-reklam med sex och våld före 20 på kvällen.” Det är Roland Poirier Martinsson som delar ut råd till kristdemokraterna (uppmärksammat via Blogge). Ja, varför inte om man nu anser att ”Censur är ett bra och viktigt instrument för att forma ett gott samhälle.”  Men om förbud av det här slaget varit en valvinnare, då hade kristdemokraterna redan varit borgerlighetens ledande parti.

Mest talande är det här förslaget som uttryck för förbudsmentaliteten som sådan. Det är nämligen redan förbjudet med våld och sex i TV på barnvänlig tid. ”[P]rogram med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med pornografiska bilder… får inte sändas under sådan tid och på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt.” Reklamen är ännu hårdare hållen av det humorlösa ”etiska rådet”. Det finns alltså knappast något egentligt problem som Poirier Martinsson vill åtgärda med sitt förbud, det handlar om författaren själv. Han mår helt enkelt bra av att föreslå förbud till höger och vänster.

Fast höger och vänster springer redan på den bollen. Kristdemokraterna är väldigt engagerade i det här med våld på TV, och har i ett flertal motioner krävt en ljudsignal som varnar för våldsinslag:

”I radio- och TV-lagen sägs bland annat att det ”i ljud” ska förvarnas för program som innehåller våld, vilket ska hjälpa föräldrar att styra sina barns tv-tittande. SVT:s direktion har valt att göra detta i tal vid påannonseringen av programmet. Vi anser dock att lagen bör tolkas som en ljudsignal och inte som en talad varning. En talad varning är inte lika effektivt eftersom det förutsätter att man sitter framför tv:n och lyssnar på påannonseringen. En ljudsignal kan däremot dra uppmärksamheten till sig även om föräldern inte befinner sig alldeles i närheten.”

Vill Poirier Martinsson ha ett rent förbud för våld och sex i TV på barnvänlig tid så är det dock vänsterpartiet som ligger närmast, så även rörande fientligheten mot reklam. Och vem vet? I nästa kolumn kanske han tar upp Folkhälsoinstitutets gamla förslag att låta TV-hallåorna varna för att titta för mycket på TV.