Gröna tankar

Johan Norberg påpekar på Newsmill att kosumenterna valt bort amerikanska och svenska bilar för att de är bränsleförbrukande schabrak. Marknaden har  premierat miljövänliga och bränslesnåla alternativ, politikerna stretar emot genom att ge stöd och subventioner till de bortvalda bilbolagen.

Det gäller regeringen och deras bisarra subventioner av export (samtidigt som de förordar euromedlemskap för att kronan är rekordbillig). Det gäller i än högre grad Mona Sahlin som vill låta staten ta över Volvo.

Har miljöpartiet verkligen inget att invända mot Sahlins 70-talsmässiga industripolitik? Låt mig i så fall tipsa om en ledig nisch. Norbergs resonemang kan nämligen tas ett steg vidare. Om vi möter krisen med generella skattesänkningar  av till exempel momsen istället för att  som både regering och opposition styra pengar till byggande och traditionell industrisektor, så skulle en ny, globalt konkurrenskraftig tjänstemarknad kunna växa fram (och staten skulle så småningom bli tvugen att spara, till exempel på subventionerad utfiskning och överexploaterig av jorden). Det vore både grönare och mer kapitalistiskt.