I have a dream

”Tänk er en anti-etatistisk lista som samlade höger- och vänsternamn. En gammal hederlig enhetsfront mot den ”skändliga” – som i våra dagar är staten – tror det skulle kunna få ett folkligt genomslag. Den stora striden ska inte gälla vilken politik som ska föras – den stora striden ska stå mellan den som tycker att staten ska bestämma mycket och dem som tycker staten ska bestämma så litet som möjligt.”

Boris Benulic funderar över en allians som borde växa fram ur FRA-motståndet.