Vi i vänstern, typ

”När jag talar om vänstern menar jag inte någon sekteristisk grupp som låser in sig med sina egna åsikter och ser allt och alla utanför det egna huset som onda fiender. Jag avser den historiska vänsterrörelse som har sitt ursprung i franska revolutionens och upplysningstidens ideer och som sedan berikats med marxismens betraktelsesätt och den anti-imperialistiska rörelsens solidaritetsbegrepp. Till den hör både den klassiska liberalismen och arbetarrörelsen liksom de moderna solidaritetsrörelserna. Vänstern i denna mening har sett många av sina idéer segra och genomsyra det allmänna medvetandet. De som nu andfått skriar om vänsterns död vet inte vad de talar om. Är de pessimistiska och skräckslagna inför den historiska utveckling som vi kan se om vi bara sträcker på halsen en smula?”

Ni fixar aldrig källan till detta citat utan google. Upphovsmannen är nästan lika bisarrt antiliberal som sammanhanget det yttrades i, men det är lite tankeväckande ändå. Ledtråd: Ali Esbati. Tjuvtitt (pdf, s 31)