Idag är jag bara glad över att tillhöra den europeiska gemenskapen

Jag hade tänkt blogga om den demokratiska skandalen bakom EU-fördraget, och varför vi måste få folkomrösta om detta så att vi kan stoppa eländet i papperskorgen där det hör hemma. Men inte idag. Idag är jag bara stolt över att tillhöra en europeisk gemenskap som inte tillåter organiserade särintressen att skrika ”Go home!” åt sina bröder från andra länder. En seger för den fria rörligheten och en intressant möjlighet till bättre konkurrens på den svenska tjänstemarknaden, men framför allt en seger för medmänskligheten. Så här får man inte bete sig.

En smula civilisation har nått oss i den kalla nord. Tack för det, EU.