Nollningssummespelet

Efter några vettlösa nollningsexcesser larmas det nu om att ungdomar i Stockholm dricker alltmer ren sprit under mindre sentimentala former, och således löper större risk att bli redlöst berusade. Egentligen är det inget att förvånas över. Alternativen till sprit och parker har tagits bort.

För bara någon vecka sedan rapporterades i lyriska ordalag över hur svårt det blivit för ungdomar under 18 år att köpa öl på krogar och restauranger, men att ungdomsinriktade ställen ändå ska stå under särskild övervakning från myndigheternas sida. Likaså ylas det ständigt om förbud och kontroller så fort någon under arton köpt ut folköl och om höjda åldersgränser på nöjesetablissemang.

Det minns man ju själv hur hopplöst det var att få tag på öl till festerna eftersom det var så skrymmande och därmed svårt att be någon köpa ut. Då fick det bli en pava Absolut istället. Så att man innan de drogfria skoldanserna kunde dricka sig lagom lullig och kanske lite till, innan man gick in.

Alkohol och berusning är en normal del av ungdomstiden. Drickande och fest kan ske under rimliga former, helst med öl och på lokal, men om detta förbjuds och kontrolleras sönder kan det lika gärna bli parker och sprit som blir alternativet, eller hemmasittande i frustrerad tristess.

Undrar om krogsanerare, nykterhetsfanatiker och alkoholpolitiker är nöjda nu?