Om nu samlivet ska dikteras av majoriteten

Varför inte folkomrösta om kristdemokrater ska få gifta sig?