Poddradiointervju hos Dick Erixon

Dick Erixon intervjuar mig med anledning av min artikel ”Socialliberalen är ingen frihetsvän” i Liberal Debatt, som jag bloggat om här, här och här.

Intervjun kan du lyssna på här.