Sossarna i säng med diktaturen

Jahapp, så var det inte spekulationer längre utan hårda fakta. FRA-spaningen kommer diktaturer till del. Perssonregeringen ingick 2005 avtal om att lämna ut signalspaningsresultat till Saudiarabien , en repressiv diktatur (samma socialdemokrater ställer sedan frågor till Bildt om Saudiarabiens körkortsregler). Det är alltså till sådant de nya signalspaningsmöjligheterna ska användas, om lagen går igenom. Avtalet löper nämligen i fem år, så om FRA-lagen inte stoppas har diktaturen i Saudiarabien tillgång till informationsflödet.

Det enormt äckliga hyckel vi sett från socialdemokraterna de senaste dagarna efter SVT:s intervju med Carl Bildt, överträffas bara av om Alliansregeringen framhärdar i att driva igenom FRA-lagen. Den måste stoppas. Nu.