Spännande om liberal feminism

Jag är inte feminist, men jag skulle gärna vilja vara det. Feminismen var en idétradition som växte fram i samklang med den liberala och utökade frihetskampen till att också gälla kvinnor. Så långt är jag med.

Idag representerar dock feminismen ett av de mer totalitära inslagen i västerländsk demokrati, med ett kollektivistiskt strukturtänkande, en teoretisk mall enligt vilken alla samhällsföreteelser ska passas in. Feminismen företräds därtill av konspiratoriska haverister och kriminella.

Till den som vill ge sig på sisyfosarbetet att erövra feministetiketten för frihetliga syften kan jag inte säga annat än ”lycka till”. Stort grattis till Louise Persson som 8 mars nästa år kommer med en bok om liberal feminism. Ska bli intressant att se om jag kan övertygas. Ansatsen verkar i alla fall betydligt bättre än Timbros misslyckade försök i samma genre.