Tänk vad tanken på lite frihet kan skrämma en del

För två månader sedan skrev Johan Norberg om att Sven-Eric Liedmans definition av nyliberalism i ”Från Platon…” nyligen överträffats i intellektuell ohederlighet. Statstelevisionens Bo Inge Andersson hävdade i Kulturnyheterna 4 oktober att världen är som nyliberalast i Ryssland och Chile och att nyliberalism innebär kaos och terror. En prestation som toppar Liedmans tidigare rekord att definiera nyliberalism som val av skola där man agar barnen.

Nu har Jakob Lundberg hittat en utmanare, läroboksförfattaren Lars-Göran Alm som författat Religionskunskap för gymnasiet: kurs A. I denna bok skriver han att ” Nyliberalismens människosyn verkar komma nära den socialdarwinistiska”, att den bygger på ”den gamla idén om en naturlig kamp mellan människorna” och ”[a]tt vissa inte klarar konkurrensen och slås ut är olyckligt men oundvikligt.” Det är naturligtvis en fullständigt absurd skildring av den liberala tanken att sociala relationer mellan människor ska bygga på frivillighet, inte på tvång (och där alla är fria att hjälpa sina medmänniskor så mycket de vill).

Som om inte det vore nog går Alm i nästa stycke in på att dra paralleller till nationalsocialismen (”nynazismen” som han skriver för att undvika att tydliggöra vilken ideologi som verkligen är närbesläktad) som han menar är ”den andra strömningen” ur något han kallar ”naturalismen” som ser ”naturen som ett slagfält, där individer och arter kämpar om livsutrymme”. Inte helt förenligt med liberalismens harmonilära för att uttrycka sig milt (snarare med djupekologernas syn på människan som parasit), och inget som kan motivera hopbuntandet av nationalsocialismens totalitära förtryck, planerade ekonomi och enpartistat med liberalismens frihet, individuella rättigheter och väl avgränsade styre under lagen.

Finns det verkligen ingen botten för frihetshatarnas intellektuella ohederlighet?

(Det är förlaget Natur och Kultur som haft den dåliga smaken att trycka Lars-Göran Alms propaganda. De nås på info at nok.se för den som vill lämna synpunkter.)