Varför tror du jag låter som jag låter?

Alltid varför har kopplat ihop sex av mina blogginlägg med lämpliga punklåtar. Obetalbart!