Varning för miljöalarmisten ?Per?

Som Henrik Alexandersson uppmärksammat har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) lånat sig till att bedriva en osaklig propagandakampanj syftande till att fula ut vissa uppfattningar ur klimatdebatten. På TV ska det vevas fejkade reklamkampanjer för koldioxidens vänner (ungefär som den kepsföresedde killen i barnprogrammet Kroppen för den som minns). Lite lagom tokroligt pläderar ICA-Roger, som nu blivit ”Per”, för vad vi alltså absolut inte ska tycka. Filmerna kan ses här.

I en film varnas vi för att politikerna kommer att stämpla koldioxid som miljöfara vilket ska få världen att gå under. Det är ju bra att SLU varnar för alarmism och domedagsscenarier kan man tycka, men är det verkligen en sådär jättebra idé att politiker, snarare än säg vetenskapsmän, definierar vad som är miljöfarligt och inte?

I en film hånar ”Per” Al Gore för att inte vara så smart, det får man alltså inte göra. ”Per” hävdar att Al Gore påstår ”att vattnet kommer att stiga med 20 meter, eller fot, medan det i själva verket kanske bara är sex”. Att vattnet skulle stiga med ”bara” sex meter räcker förstås för att göra även ”Per” till en extrem miljöalarmist. FN:s klimatorgan IPCC gör bedömningen att vattennivån kommer att stiga med 38,5 centimeter de kommande 100 åren. Ungefär 15 gånger mindre än vad ”Per” hävdar, men vem räknar.

Den tredje filmen är kanske den vidrigaste. ”Per” trycker här på att det vore bra om det blir varmare, för då kan det komma miljöflyktingar hit och jobba. Hmmm, SLU vill alltså stämpla öppenhet för flyktingar och arbetskraftsinvandring som något dåligt. Uppsalas universitetsvärld har förvisso sina traditioner i den genren. Eller vill de bara nämna att det kanske kommer flyktingar med ett varmare klimat, för dem som nu tycker det är hemskt även om de inte tycker det själva? Ungefär som Befolkningsutredningen på 1940-talet som ville förbättra nativiteten bland annat med hotet att det annars kan komma invandrare hit. De menade att det vore ”ett misstag att inte spela på dessa strängar”. Kanske reklambyrån Stendahls tänkte på liknande sätt. Varför inte utnyttja främlingsfientligheten när den nu finns?

Politiserad vetenskap, överdriven alarmism och nu lite diskret fiske i främlingsfientlighetens grumliga vatten för statliga miljoner – den här propagandakampanjen borde ha alla möjligheter att bli spiken i kistan för statlig opinionsbildning. För nog kommer väl anständigt folk reagera och säga ifrån?