Vi lär oss av historien

”Av dessa skäl anser man att systemet [planekonomin] är överlägset det kapitalistiska och dessutom mer demokratiskt, eftersom det är proletariatet (och dess förtrupp), som styr efter revolutionen.”

Sådant kunde svenska elever i slutet på 1980-talet fortfarande läsa i samhällskunskaps- och historieböcker (i det här fallet ”Världen – vårt samhälle”), ihop med myter om i-ländernas ”utsugning” av u-länder, att fattiga länder behöver kommunism i ett övergångsskede och att demokrati betyder att majoriteten via staten ska kontrollera så mycket som möjligt, även ekonomin. Läser detta av en slump i en gammal Nyliberalen-artikel (1-1990) av Christian Gergils.

Visst får man genast en bättre förståelse för varför vänsterpartisten Josefin Brink åter vill monopolisera skolgången i statens händer?